Kategorija

SPONZORI, PARTNERI, DONATORI, PODRŠKE

KINO MEDITERAN

Kino Mediteran je projekt revitalizacije kina u Dalmaciji čiji je glavni cilj oživjeti kino dvorane i dovesti filmske programe u manje sredine diljem Dalmacije gdje su kina bila dugo zatvorena. Projekt se trenutno održava na 30 lokacija, a redovno, kroz cijelu…

ZAKLADA “KULTURA NOVA”

Zaklada „Kultura nova“ inicijativa je organizacija civilnog društva, a osnovala ju je Republika Hrvatska posebnimzakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011. godine („Narodne novine“ 90/11) kao zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području…