LA!UVO!

UDRUGA za VIDLJIVOST OTOKA! LASTOVO!

Homac 1

20290 Lastovo

OIB : 06654630301

E mail : info@la-uvo.hr

Adresa ureda: Pjevor 10, 20290 Lastovo

Udruga registrirana pod registracijskim brojem 19002151 u Uredu državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije u Registar udruga Republike Hrvatske.

Matični broj poslovnog subjekta: 4874544

RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija): 0411221

IBAN: HR1524070001100552180 (OTP banka)

Odgovorna osoba :

Andreja Dodig, predsjednica udruge

andreja@la-uvo.hr

Broj telefona : +385 98 880568

Voditeljica ureda:

Lucija Simić

lucija@la-uvo.hr

STATUT UDRUGE

IZMJENA I DOPUNA STATUTA UDRUGE

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

IZMJENA I DOPUNA RJEŠENJA O REGISTRACIJI