music LAb – gLA!zbeni LA!boratorij #1

Od 6. do 8. srpnja 2022. održali smo glazbenu radionicu za mlade pod nazivom “music LAb” koju su vodili Branko Nikolić i Verica Šalata.
Koncept radionice bazirao se na činjenici da sva djeca mogu savladati osnovne glazbene vještine, odnosno naučiti kretati se u ritmu i pjevati u tonalitetu. Ako to njihova okolina potiče i njeguje, te ako ih se dovoljno rano na primjeren način izlaže utjecaju glazbe djeca mogu vrlo rano savladati osnovne glazbene vještine. Na taj način djeca će biti motivirana da jednog dana aktivno sudjeluju u glazbenom stvaralaštvu svoje kulture.
Za učenje glazbe i glazbeni razvoj kod djece važna je igra, u razvojno primjerenom, glazbeno bogatom okruženju, koje i djetetu i odraslima pruža mogucnost eksperimentiranja, te direktnog i spontanog sudjelovanja u stvaranju glazbe.
Također, slušanjem i upoznavanjem vrijednih glazbenih djela, djeca se potiču na emocionalno, doživljajno i aktivno slušanje glazbe.
Zamišljeni koncept realizirali smo kroz tri dana radionice gdje su se djeca upoznala sa glavnim odrednicama glazbe kroz pojašnjenje same prirode zvuka, harmonije, melodije, utjecaja drugih kultura, estetike, povijesti, osnovnih glazbenih koncepata te razne aktivnosti koje uključuju pjevanje, brojalice, pokret, glazbenu improvizaciju, te muziciranje na dobno primjerenim instrumentima kroz igru.
Eksperimentiranjem na dostupnim instrumentima te elektroničkim izvorima zvuka stvorili smo jednostavnu skladbu skladanu po osnovnim parametrima skladateljskih zanata koju smo tijekom zajedničkog muziciranja kroz aranžmanske, instrumentacijske te produkcijske intervencije te dodajući tekst, transformirali u skladbu koja je bliska današnjem vremenu i uzrastu polaznika radionice.
Budući da su u današnjem digitalnom svijetu djeca masovno izložena raznim kulturološkim pa s tim i glazbenim utjecajima koji se vrlo često svode na banalizaciju glazbe kao fenomena, na površan pristup glazbi – glazbi kao uslužnoj djelatnosti radionica ima za cilj osvještavanje mladih ljudi, stjecanje osnovnih znanja o glazbi te kroz glazbu kao zvukovne plodove nemira, traženja i kontrasta pokušati pronaći sklad.

foto: LA!UVO!

Kao rezultat radionice nastala je kompozicija koja je poslužila kao glazbena podloga za kratki video uradak sa provedenih radionica.

video: VERICA ŠALATA i BRANKO NIKOLIĆ

Radionice su održane u sklopu projekta “LA!otokgLAzbe.” i programa “kLA!sika na LA!” te uz podršku Dubrovačko-neretvanske županije, Zaklade Kultura nova i Općine LAstovo.