UNSEEN mini film festival Cavtat

2017. godine CDU (Centar za dramsku umjetnost) inicirao je projekt UNSEEN – mini film festival dosljedno slijedeći organizacijske ciljeve Udruge CDU – kritički pristup u odnosu na postojeće prakse, decentralizaciju djelovanja, interdisciplinarnu, intersektorsku i međunarodnu suradnja te poticanje stvaralaštva mladih autora.

Centar za dramsku umjetnost je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1996., koja okuplja kazališne i kulturne stručnjake i stručnjakinje koji se zalažu za afirmaciju i unapređivanje suvremene umjetnosti u Hrvatskoj, s naglaskom na izvedbenu umjetnost. Fokus CDU-a je tijekom godina prelazio od problematiziranja izvedbene umjetnosti do uspostavljanja multidisciplinarnog pristupa i podržavanja oblika umjetnosti koje izmiču dominantnim umjetničkim strujanjima u Hrvatskoj.