music LAb – gLA!zbeni LA!boratorij #2

Od 28. do 29. lipnja 2023. održali smo drugu po redu glazbenu radionicu za djecu i mlade pod nazivom “music LAb – gLA!zbeni LA!boratorij” koju je, uz voditelje domaćine Branka Nikolića i Vericu Šalata vodio gost voditelj BERISLAV ANTICA.

music LAb iliti gLA!zbeni LA!boratorij” radionica je čije smo prvo izdanje organizirali u srpnju 2022. godine. Rezultat te radionice bila je kompozicija koju su polaznici sami odsvirali na različite načine i sa različitim instrumentima te montirali i koju smo uklopili u video uradak sa materijalom snimljenim za vrijeme radionice.
Zadovoljni takvim ishodom i interesom djece zaključili smo da music LAb mora ići dalje. Ova radionica bila je prva od dvije koje udruga organizira u 2023. godini (ljetna i zimska), uz dodatak gostiju voditelja koji uz voditelje domaćine, Vericu i Branka, djecu i mlade uče gLAzbi.

foto: LA!UVO!

U dva dana radionice uz gosta voditelja Berislava Anticu, upoznali smo saksofon čiji nastanak datira iz prve polovice 19.st , kada se je polako uvodio u orkestar, a kroz povijest je ostavio dubok trag u klasičnoj, posebice u jazz glazbi kao i u popularnoj i rock glazbi. Suvremeni skladatelji saksofonu posvećuju posebnu pažnju te im je inspiracija u stvaranju suvremene akustične i elektro akustične glazbe. Kroz slušni i vizuelni doživljaj polaznici su se upoznali sa poviješću i zvukovnim mogućnostima saksofona te su se i sami isprobali u sviranju, i između ostalog doznali zašto je saksofon izgrađen od mješavina metala, a spada u red drvenih puhaćih instrumenata. Zvučne snimke sa radionice poslužile su nam kao materijal iz kojega ćemo zajednički stvoriti i na snimci zabilježiti skladbu koja će biti završni produkt radionice, pri čemu su polaznici pratili i sami učestvovali u procesu stvaranja nove skladbe.

BERISLAV ANTICA (1978) nižu (pripremnu) i srednju glazbenu školu “Josip Hatze” završio je u Splitu. Paralelno je pohađao Opću gimnaziju “Marko Marulić” koju je maturirao 1997 godine. Teoretski smjer u srednjoj glazbenoj školi maturirao je 1999 god., a saksofon godinu dana kasnije u klasi profesora Dragana Colića. Istovremeno je završio prvu i drugu godinu Umjetničke akademije u Splitu, smjer – profesor glazbene kulture. Nakon toga upisao je saksofon na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, 1999 godine. Diplomirao je 2003 godine u klasi profesora Dragana Sremeca. Godine 2004 diplomirao je u Parizu na “Conservatoire national de region de Cergy-Pontoise” u klasi profesora Jean-Yves Fourmeaua. Tijekom školovanja pohađao je brojne seminare: Ljetna škola saksofona Dubrovnik, Seminar za klasični saksofon Podsreda, Međunarodna škola saksofona Krško, Universite europeenne de saxophone Gap (Francuska), gdje su predavali istaknuti profesori i solisti: Dragan Sremec, Goran Merčep, Saša Nestorović, Matijaž Drevenšek, Eugene Rousseau, Claude Delangle, Jean-Denis Michat, Vincent David, Arno Bornkamp i mnogi drugi. Imao je brojne nastupe u Hrvatskoj (Hvar kulturno ljeto, Kaštel Lukšić, Lastovo, Brač, Zagreb..) i inozemstvu (Francuska, Slovenija). Za vrijeme usavršavanja u Parizu također je pohađao predavanja i privatne satove kod drugih profesora: C.Delangle, V. David, P. Portejoie, F. Hemke… Intezivno se bavi komornim muziciranjem u klasičnoj glazbi, ali i u drugim glazbenim žanrovima. Od 2004 godine dopunjuje svoj umjetnički poziv pedagoškim radom u Glazbenim školama Vatroslav Lisinski u Bjelovaru te Franjo Lučić u Velikoj Gorici, dok trenutno predaje na “Učilištu za popularnu i jazz glazbu” i glazbenoj školi “Zlatka Balokovića” u Zagrebu. Kao orkestralni umjetnik nastupao je na Muzičkom biennalu, surađivao je s Cantus Ansamblom, HNK Rijeka, Zagrebačkom filharmonijom, Kazalištem “Komedija” i dr. Godine 2014. objavljuje svoj prvi nosač zvuka „Fragmenti“ u izdanju Croatia Recordsa.

Radionice su održane u sklopu projekta “music LAb.gLA!zbeni LA!boratorij.LAstovo.2023.”, “kLA!sika na LA!” i “LA!otokgLA!zbe” te uz podršku Ministarstva kulture i medija, Dubrovačko-neretvanske županije, Zaklade Kultura nova i Općine LAstovo.