LA!yoga s Anom

Ana Plisnić je certificirana učiteljica joge Američke joga alijanse za stilove Hatha, Vinjasa i Yin joge, te specijalizirana za Prenatal jogu. Aktivno vježba jogu od 2011. godine. Predsjednica je Udruženja građana ljubitelja joge “Yoga Path” u Novom Sadu. Lastovka po majci, tako da svako ljeto boravi na Lastovu i drži satove joge u uvali Mihajla, te Online satove za sve zainteresirane.

Sve detalje o Aninom radu mogu se pronaći na Facebook stranici: https://www.facebook.com/AnaPlisnicYoga i na Instragramu: @anaplisnic_yogapath

Ana je sudionica festivala LAstovo.OTOKGLAZBE. od 2021. godine. Svakog dana festivala vodi satove yoge uz zaLAzak sunca u uvali MihajLA.