MOJ PANTEON

Izložba Ane Kovačić, „Moj panteon“ uz dobru dozu humora priča priču o ženi, svijetu i samospoznaji. U vrijeme kada joj organizirana religija pokušava govoriti kako da živi, autorica u znak otpora gradi vlastiti sekularni panteon. Posuđuje (iako joj se u ovom slučaju više sviđa riječ „krade”) kršćansku ikonografiju. Priča započinje s Autoportretom. Sebe prikazuje kao trojstvo (Kćer, Majmunicu i Vulkan). Koristi veliki format (240 x 200 cm) kako bi sva svoja lica mogla sagledati kao ravnopravna, u prirodnoj veličini. U nastavku serije radova istražuje svijet oko sebe, ilustracijom bilježi kojim je sve neživim predmetima i stvarnim osobama dodijelila atribut svetosti i što ju je sve oblikovalo. Preuzima ulogu poglavarke vlastite crkve i gradi svoju sustav vjerovanja na temeljima koje je sagradilo njezino žensko iskustvo.

Izložba je postavljena kao dio programa festivala LAstovo.OTOKGLAZBE.2022. na zidove stare razrušene uljare u uvali Mihajla.

Izložba je suradničkog projekta sa organizacijom ŽIV ŽAR ŽUR pod nazivom ŽENE MAŠINE kojime se promovira stvaralaštvo žena u kontekstu DIY, tj ‘uradi sam’ kulture stvaranja i djelovanja. Kompletan program izvode žene koje su vještinu koju podučavaju velikim dijelom stekle samostalnom, van institucionalnom edukacijom, te osim prenošenja konkretnog znanja žele inspirirati sve, a pogotovo druge žene, da počnu i/ili nastave stvarati umjetnost. Bitan fokus projekta je i promoviranje decentralizacije ponude kulturnih i edukativnih sadržaja, a programi se odvijaju u tri manja naselja: Lastovo na otoku Lastovo, Hvar na otoku Hvaru i Koprivnica. 

Cilj projekta je predstaviti stvaralaštvo žena i diy kulturu u manjim gradovima, te tako doprinjeti decentralizaciji koja je u Hrvatskoj jako izražena. Vođeno tom idejom, LA!UVO! sudjeluje u projektu kao partnerska udruga uz hvarsku te koprivničku, koje sve djeluju u sredinama koje radi geografske dislociranosti imaju skromniji priljev kulturnih sadržaja. 

Fotografije: JELENA VOJINOVIĆ